Spominska soba Dragotina Ketteja in ljudska šola

 

Za ustanovno leto Ljudske šole na Premu velja leto 1826, ko je na Premu služboval živahni in razgledani duhovnik, vikar Peter Aleš. Premce in okoličane je navduševal za marsikaj, učil jih je sadjarstva in vinarstva ter domačine prepričal tudi o potrebi po ljudski šoli. Ustanovitev premske šole sodi med drugo na Bistriškem, takoj za šolo v bližnjem Trnovem, ustanovljene leta 1814.

Leta 1871 je na Prem prišel učitelj Filip Kette, ki je na Prem prišel s trnovske šole z mlado soprogo Ano Valenčič, Jejčkovo iz Trnovega. Na Premu so se jima rodili štirje otroci. Tretji otrok je bil Dragotin Kette.

V nekdanji Ljudski šoli je postavljena tudi stalna razstava z naslovom "Ne bom se vdal: življenje Dragotina Ketteja".

Dragotin Kette (1876–1899) je ob Ivanu Cankarju, Josipu Murnu in Otonu Župančiču najpomembnejši predstavnik slovenske moderne. V svojih zgolj triindvajsetih letih življenja je prehodil izjemno dinamično pot. Bil je radoživa in hudomušna osebnost, polna optimizma in željna znanja. Kljub številnim oviram, ki mu jih je nastavilo življenje, se ni vdal, temveč je strmel k uresničevanju svojega jasno začrtanega cilja: postati dober pesnik in pisatelj.